In het novembernummer van Porsche Scene Live een verslag van de restauratie en de fotoshoot van mijn ex Porsche 912 uit 1965 (nu van Marc Monza)