Disclaimer l Sitemap      
 

Motor afstellen 

Contactpunten inspecteren en vervangen

 

Verwijder verdelerkap en de rotor uit de ontsteking en inspecteer de contactpunten. Als de contactpunten zijn ingebrand moeten ze vervangen worden. Eventueel mogen ze worden bijgeschuurd met een contactpuntvijltje of fijn schuurpapier. Als de contactpunten te snel weer inbranden is waarschijnlijk de condensator aan vervanging toe.

 

 

Draai met sleutel 30 op de krukaspoelie totdat de contactpunt wordt geopend door een nokje(1) op de as in de stroomverdeler. Draai het schroefje(2) van de contactpunt los en plaats een voelermaat met maat 0,4 mm tussen de contactpunt. Draai het schroefje daarna weer vast. De contactpuntsafstand is nu precies 0,4 mm.

 

 

 

Ontsteking afstellen met een eenvoudig testlampje

 

De ontsteking van de Porsche 912 dient te worden afgesteld op 3 graden voor OT. Dit komt neer op 3,6 mm naar rechts op de krukaspoelie wanneer de krukaspoelie precies in het midden staat (de meest rechtse punt van de T van de letters OT) Markeer dit punt met een streepje op de krukaspoelie. Zet dit gemarkeerde punt tegenover het merkpunt op het blok (zie foto onder)

 Verwijder de verdelerkap en de rotor op de stroomverdeler (indien nog niet gedaan) Draai de krukaspoelie tot de rotor wijst naar een merkpunt op de rand van de stroomverdeler. 

 Draai de bout aan de basis van de stroomverdeler los. 

Sluit een 12V testlampje aan op terminal 1 en de massa van de stroomverdeler.

Schakel de stroom op de stroomverdeler in middels de contactsleutel.

Draai de stroomverdeler voorzichtig met de klok mee tot het lichtje uit gaat (contactpunten gesloten)

Draai daarna voorzichtig de stroomverdeler tegen de klok in tot het exacte moment dat de contactpunt open gaat (en het lampje aan gaat)

Draai de bout vast aan de basis van de stroomverdeler.

Installeer de rotor en de verdelerkap weer.

De ontsteking voor de 4 cilinders is juist afgesteld als het lichtje aangaat op het moment dat het merkje (rechts van OT) op de krukas tegenover het merkje op het blok staat.

 

 

Ontsteking afstellen met eenvoudige stroboscooplamp

 

Verwijder de kap van de stroomverdeler en draai de krukaspoelie met sleutel 30 tot de rotor wijst naar een merkpunt op de rand van de stroomverdeler. 

 

 

 

De ontsteking van de Porsche 912 dient te worden afgesteld op 3 graden voor OT. Dit komt neer op 3,6 mm naar rechts op de krukaspoelie wanneer de krukaspoelie precies in het midden staat (de meest rechtse punt van de T van de letters OT) Markeer dit punt met een streepje op de krukaspoelie. Zet dit gemarkeerde punt tegenover het merkpunt op het blok (zie foto onder)

 

 


Draai de bout aan de basis van de stroomverdeler los. Plaats de rotor en de stroomverdeler weer terug. Sluit de stroboscooplamp aan volgens de gebruiksaanwijzing (de clip op bougiekabel 1)

 

 

Controleer of het merkpunt 3,6 mm rechts van OT tegenover het merkpunt van het blok staat tijdens het flitsten van het stroboscooplicht. Zonodig het stroomverdelerhuis bijdraaien tot het merk rechts van OT tegenover het merk op het blok staat. Draai na afloop het ontstekingshuis weer vast. 

 

 

In - en uitlaatkleppen stellen


Normaal draait de motor met de klok mee (gezien op de rotor in verdelerkap) met de ontstekingsvolgorde 1-4-3-2


 


De volgorde van het kleppenstellen is : 1, 2, 3, 4 (van voor naar achter, van rechts naar links)

Verwijder de kleppendeksels

Verwijder de verdelerkap en draai (middels sleutel 30 op de krukaspoelie) de rotor naar het merkstreepje, cilinder 1 kan gesteld worden. Controle : het merkje OT op de krukaspoelie staat tegenover het merk op de dynamovoet. 

 

Let op : de twee binnenste kleppen zijn de inlaatkleppen en moeten altijd gesteld worden op 0.10 mm, de 2 buitenste kleppen zijn de uitlaatkleppen en moeten altijd gesteld worden op 0,15 mm

De inlaatklep van cilinder 1 kan nu gesteld worden op 0,10 mm 
De uitlaatklep van cilinder 1 kan gesteld worden op 0,15 mm 

 

Draai met ringsleutel 10 de borgmoer los, en stel met de schroevendraaier de klepspeling. Men moet met de voelermaat enige weerstand voelen. Draai borgmoer weer vast.

Krukas slag tegen de klok in draaien, cilinder 2 kan gesteld worden

De inlaatklep van cilinder 2 kan gesteld worden op 0,10 mm
De uitlaatklep van cilinder 2 kan gesteld worden op 0,15 mm

Krukas slag tegen de klok in draaien, cilinder 3 kan gesteld worden

De inlaatklep van cilinder 3 kan gesteld worden op 0,10 mm
De uitlaatklep van cilinder 3 kan gesteld worden op 0,15 mm

Krukas slag tegen de klok in draaien, cilinder 4 kan gesteld worden

 De inlaatklep van cilinder 4 (1 op foto hierboven) kan gesteld worden op 0,10 mm. De uitlaatklep van cilinder 4 (2 op foto) kan gesteld worden op 0,15 mm

 

Plaats de kleppendeksels weer terug

 

 

 

Naar boven l Sitemap

 

   © 2007 - Porsche 912 register Nederland